Senast uppdaterat 10 juni 2021

Styrelsen har beslutat att sommarens läger blir av som planerat! De senaste riktlinjerna från FHM godkänner lägerverksamhet, om försiktighetsåtgärder tillämpas.
Vi kommer därför att planera lägret på sådant sätt att vi på bästa sätt kan vidta sådana åtgärder!

De åtgärder vi planerar efter är:

  • Varken du själv eller någon familjemedlem får vara sjuk eller ha symptom innan ankomst till Lysestrand. Om någon familjemedlem har symptom, kontakta lägeransvarig/anläggningschef (AC).
  • Om lägerdeltagare eller funktionär får symptom under sin vistelse måste vårdnadshavare ha möjlighet att hämta hem deltagaren så snart som möjligt.
  • I vanliga fall uppmanar vi alla att åka kollektivt till Lysestrand, men i år rekommenderar vi egen bil eller att man abonnerar egen buss i de fall man åker med sin kår.
  • Vi inför extra städrutiner under lägerveckorna då vi städar fler gånger per dag, samt spritar dörrhandtag, toaletter och matsal noga.
  • Alla på Lysestrand håller god handhygien och det kommer finnas god tillgång till handtvätt och handsprit.
  • Vi planerar för att kunna hålla avstånd till varandra!

Avbokningsregler för lägerdeltagare och funktionärer

I det fall Folkhälsomyndigheten beslutar att förbjuda vår typ av verksamhet, eller starkt avråder från, under den planerade tiden för aktuellt arrangemang kommer det gå bra att avboka sitt deltagande. Eventuellt inbetalade avgifter kommer att återbetalas. Behöver du avboka med kort varsel på grund av sjukdomssymptom så kommer avgiften att återbetalas även då. Kontakta lägeransvarig eller anläggningschef (AC) för mer information.

Uthyrningsregler

Begränsning om 8 pers/hushåll gäller INTE längre på Lysestrand

Ny information om lägren påverkas uppdateras löpande.
För mer information kontakta Ordförande, Lotten Gustafson.