På grund av rådande situation har Lysestrand beslutat att ställa in all verksamhet på Lysestrand under våren. Beslutet gäller fram till 1 juni.
Mer information kommer att komma ut löpande under våren.
Gällande sommarverksamheten, såsom alla våra läger och DOP kommer information komma ut senast 20 maj om huruvida sommaren på Lyse blir av eller ej.
Anmälda deltagare kommer då att få ett riktat utskick med tydlig information om just det läger de är anmälda på.

För frågor, kontakta ordförande Lotten Gustafson.

Hålltider således:
1 maj sista anmälningsdatum för lägren
20 maj beslut om sommaren