Årets läger på Lysestrand

Höstläger 2020

Höstkampen      28/10 – 30/10

Sommarläger 2021

Konfirmationsläger
Förläger            13/5 16/5
Sommarläger   26/6 18/7

Äventyrsläger   3/7 – 10/7

Utmanarläger    3/7 – 10/7

Familjeläger      7/7 – 10/7

VILL DU VARA LEDARE? KUL!
– Kontakta ordförande för mer information eller läs här.

En ny satsning på Lysestrand sommaren 2021 är kårläger i Lysestrands regi. Är du intresserad av att delta och/eller planera? Hör av dig till styrelsen eller ordförande!

Funktionsvarierad?
Som alltid är du välkommen till oss på Lysestrand oavsett om du har ett stärkt behov av stöd på grund av funktionsvariation eller inte. Vi har inga assistenter utan vårt ledarteam stöttar patrullerna som tillsammans förväntas ta hand om patrullmedlemmarnas olika förutsättningar.

Kajak