Årets läger på Lysestrand

Sommarläger 2022

Konfirmationsläger
Förläger           – 26 – 29 maj
Sommarläger  – 26 juni – 17 juli

Äventyrsläger  – 2 – 9 juli

Utmanarläger  – 2 – 9 juli

VILL DU VARA LEDARE? KUL!

Lämna intresseanmälan här!
För mer information kontakta Lotten Gustafson eller läs här.

En ny satsning på Lysestrand sedan sommaren 2021 är kårläger i Lysestrands regi. Är du intresserad av att delta och/eller planera? Hör av dig till styrelsen eller ordförande!

Funktionsvarierad?
Som alltid är du välkommen till oss på Lysestrand oavsett om du har ett stärkt behov av stöd på grund av funktionsvariation eller inte. Vi har inga assistenter utan vårt ledarteam stöttar patrullerna som tillsammans förväntas ta hand om patrullmedlemmarnas olika förutsättningar.

Kajak