Lysestrandstiftelsen driver lägeranläggningen Lysestrand och anordnar varje år integrerade läger för barn och ungdomar scouter eller icke scouter, med eller utan funktionshinder.

Lysestrandstiftelsen har sedan 1959 obruten verksamhet där 1000-tals barn och ungdomar haft möjlighet att uppleva Lysestrand på många skiftande sätt. I scoutings anda har under åren genomförts ett stort antal läger där huvudsyftet varit att integrera fysiskt och psykiskt handikappade med s.k. ickehandikappade.

Under hela lägertiden är ungdomarna indelade i patruller. I patrullen har alla sin uppgift att fylla, alla har något att ge och alla är accepterade.

Några av scoutings mål är att låta varje medlem utveckla sin personlighet och sitt förhållande till andra människor, vidare att varje medlem i patrullen skall lära sig att värna om miljön och uppleva en rolig och meningsfull fritid.

De metoder som tillämpas är ”Lära genom att göra”, den lilla gruppen (patrullen) och friluftsliv. Lägerledarna har i de flesta fall själva deltagit på tidigare läger, och har stor erfarenhet av scouting med specialbehov.