Bli en Lysestrandare!

Vi vill gärna bli fler vuxna på Lysestrand. Såväl i arbetsgrupper, i styrelsen, i våra ledarteam och på arbetshelger.

För våran verksamhet riktar sig till ungdomar och skapa trygga och utvecklande sammanhang för ungdomar. Detta gör vi inte utan trygga och stöttande vuxna på plats!

Vi tror att alla behövs!
Kan du t ex snickra, laga mat, är du rutinerad (eller orutinerad) ledare, eller kanske helt ny på allt? Är du kanske bara en scout på jakt efter ytterligare ett sammanhang utanför din kår eller kanske vill gå med i vår?

Kom till oss, det finns en plats för dig!

Anmäl dig via vårat funktionärsformulär eller kontakta ordförande direkt om du vill veta mer eller har frågor!