Utmanar- och äventyrslägren inställda!
Konfirmationslägret förkortat!
VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE CORONA
Det har inte varit lätt men nu har vi efter många samtal i både styrelse och ledarteam kommit fram till ett beslut om sommarens läger på Lysestrand och måste tyvärr meddela att:

Då begränsningar om 50 personer gäller har vi beslutat att ställa in två läger för att åtminstone kunna köra konfirmationslägret.

Äventyrslägret är inställt
Utmanarlägret är inställt
Till er som är anmälda till sommarens äventyr- och utmanarläger:
Håll utkik på vår hemsida! Så fort läget återgår någorlunda till det normala så är du återigen välkommen till oss på Lysestrand:
på vårt höstläger under novemberlovet (äventyrare) eller som dop/funktionär från 15 års ålder!
Konfirmationslägret är nedkortat till två veckor och kommer istället att pågå 27/6-12/7.
– Konfirmationsläger på Lysestrand ser många fram emot i flera år och bland annat därför känns det för oss extra viktigt att ändå försöka genomföra åtminstone detta läger.
  • I nuläget arbetar vi med att försöka hålla själva konfirmationsceremonin vid ett senare tillfälle i höst, för att så många av familj och anhöriga ska kunna delta vid detta speciella ögonblick. Mer information kommer, men vad som kan sägas redan nu är att om ceremonin flyttas kommer hjälp av DoP behövas vid detta tillfälle och vi hoppas att vi i så fall allihop kan ro detta i land!
DoP:
Styrelsen har ännu inte tagit beslut om sommarens DoP.
Oavsett detta är alla välkomna att anmäla sig som DoP fram till att beslut tas.
Eventuellt kommer begränsningar av antal DoP göras – så var ute i god tid med din anmälan!
Till alla lysestrandare
Tid för återhämtning och kraftsamling!
Vi behöver hjälpas åt under den närmaste tiden, mer än vad vi gjort tidigare.
Framförallt letar vi extra ledarresurser till konfirmationslägret. För att kunna säkerställa att eventuellt sjuka ledare ska kunna åka hem behöver vi ha ett extra starkt ledarteam med fler ledare per deltagare än normalt. Vill du göra en insats? Kontakta ledarteamet direkt eller hör av dig till ordförande!

Vill du göra en extra insats? – Hör av dig snarast till ordförande eller annan styrelsemedlem!