Flat

Flat är namnet på den andra stora byggnaden på Lysestrand som huserar kök, föreläsningssalar samt 17 rum med totalt 33 sängplatser.

Byggnaden är handikappanpassad.