Åka med bil

Till Lysestrand med bil Med bil över färjan

# Kör antingen via Uddevalla eller över Tjörn och Orust till Skår färjeläge (följ skyltar mot Lysekil).
# Ta färjan över Gullmarsfjorden.
# Efter färjeturen kör man mot Lysekil och sedan höger mot Munkedal.
# Vid samhället Lyse c:a 2,5 km från färjan svänger du höger mot Alsbäck.
# Efter 2 km svänger man vänster mot Torgestad.
# Kör c:a 2 km till innan du är framme vid Lysestrand.

Om du kommer sent på kvällen kan det vara klokt att via vägverkets informationscentral kontrollera hur ofta färjan går per tel. 031-63 52 52. Titta även på deras hemsida för färjor, välj ”nr 25. Gullmarsleden”.

Du kan även köra norr om Gullmarn på E6

# Sväng mot Lysekil vid Gläborg.
# Vid samhället Lyse svänger man vänster mot Alsbäck.
# Efter 2 km svänger man vänster mot Torgestad.
# Kör c:a 2 km till innan du är framme vid Lysestrand.